When Dr Duke Blitzed CNN’s Zionist Agent Wolf Blitzer Live on International TV! – David Duke.com | David Duke.com

via When Dr Duke Blitzed CNN’s Zionist Agent Wolf Blitzer Live on International TV! – David Duke.com | David Duke.com.

Advertisements